Punta Cabicastro S.L comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público (en diante, Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro).

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://cabicastro.com/

Situación de cumprimiento

Este sitio web axústase plenamente ao Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 4 de marzo de 2023

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación con recursos externos realizada polo axente dixitalizador.

Última revisión da declaración: 4 de marzo de 2023.

Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) por exemplo:

  • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

  • Correo electrónico: info@cabicastro.com

As comunicacións serán recibidas e tratadas por Punta Cabicastro S.L, responsable dos contidos deste sitio web.

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra os requisitos de accesibilidade, ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou presentar unha reclamación por incumprimento dos requisitos de accesibilidade a través do formulario de contacto da páxina web conforme o artigo 12 do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

Procedemento de solicitude

Mediante este procedemento, poderá incoar unha reclamación para coñecer e opoñerse ás causas de desestimación dunha solicitude de información accesible ou reclamación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer as razóns polas que considérase que a resposta non cumpre os requisitos esixidos.

Contido opcional

A versión visible deste sitio web actualmente é de Febreiro de 2023 e nesa data revisouse o nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

A partir desta data realízanse diariamente revisións parciais dos contidos web novos ou modificados, tanto dos modelos como das páxinas e documentos finais publicados, co fin de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549. 2019, considerando as excepcións do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.